top of page

Etikk, oppmerksomhet og den digitale verden

En digital læringsressurs

Våre digitale enheter truer daglig vår oppmerksomhet. Hvilke probleme fører denne distraksjonen til for individer? For samfunnet?

I denne digitale læringsressursen vil vi utforske noen av de sentrale etiske spørsmålene relatert til oppmerksomheten og den digitale verden.

Startside

Vi lever i en digital verden. Vi er sjelden uten våre digitale enheter - smarttelefoner, nettbrett, laptoper- og når vi er foruten dem for lenge så bruker de forskjellige varslinger til å minne oss på at de finnes og at vi skal bruke dem.

 

Er det dumt at vi er konstant forstyrret av våre digitale enheter? Påvirker det vi ser på nettet det vi vil, tror på, eller hvordan vi handler? Hvis så, er det et problem for oss som enkeltpersoner, eller for oss som samfunn?

Disse spørsmålene er relatert til vår oppmerksomhet – hvordan vi er oppmerksomme på ting, og hva vi er oppmerksomme på. En måte å tenke på oppmerksomheten på er som hjernens markør: den peker oss til hva vi ser på, tenker på, og hva vi samhandler med. Å være oppmerksom på noe innebærer å selektivt styre sinnet våre mot noe [1]. De distraherende lydene fra våre digitale enheter påvirker vår bruk av oppmerksomheten vår – ved å dra oppmerksomhet mot disse enhetene. Dette kan være istedenfor arbeidet vi prøver å gjøre, eller menneskene vi ønsker å være til stede med. Videre påvirker teknologiselskapene (og selskapene som betaler dem) hva vi følger med på,ved å fylle den digitale verden med informasjon og reklame som er skreddersydd for oss .

 

Disse spørsmålene er også etiske spørsmål, eller spørsmål om rett og galt. Vi kan spørre oss om det er etisk galt at teknologiselskaper designer sine plattformer for å høste så mye av vår oppmerksomhet som mulig; hvorvidt det er noe galt i at disse selskapene tjener så mye penger på bekostning av vår oppmerksomhet; eller om det er noe moralskt problematisk med hvordan oppmerksomheten vår er styrt på nett, og hva den er styrt mot (sånn som reklamer, eller noen ganger hatefullt eller politisk splittende innhold): og hvorvidt vi har moralske forpliktelser – både som individer og som samfunn – til å gi oppmerksomhet til noen ting, og ikke andre.

 

Denne læringsressursen har blitt utviklet for å introdusere studenter (og alle andre med en interesse for disse tingene!) til noen av de sentrale etiske spørsmålene relatert til oppmerksomhet og nye digitale teknologier. Vår tilnærming er å guide studenter gjennom egen filosofisk refleksjon rundt de nevnte spørsmålene, og å støtte opp under utvikling av etisk kompetanse om noen av de mest presserende etiske spørsmålene i vår digitale verden

Referanser

[1] Mole, C. (2021). "Attention." In E. N. Zalta and U. Nodelmen (eds.) , The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (winter 2021 edition). https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/attention/.

Moduler

Bilde av Markus Spiske

1: Oppmerksomhet og etikk

Computer screen with stock market charts

2: Oppmerksomhetsøkonomien

Website image module 3.png

3: Algoritmer, oppmerksomhet og demokrati

website image module 4.png

4: Å sette dagsorden, rettferdighet og kollektiv oppmerksomhet

bottom of page